Toi-meme discernerez du coup captation, desappointement, affection d’incomprehension

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *